Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція
з міжнародною участю

«Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань»

03 — 04 вересня 2020 року, м. Львів

Теми конференції:

1. Проблемні питання лікування цукрового діабету та його ускладнень.

2. Проблемні питання гінекологічної ендокринології та ендокринології вагітних.

3. Проблемні питання діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози.

4. Онкологічна ендокринологія.

5. Неврологічні та кардіологічні ускладнення ендокринопатій.

У доповідях приймають участь: Провідні ендокринологи, діабетологи, акушери-гінекологи, кардіологи, ендокринні хірурги, неврологи, офтальмологи України та країн Європи.

Реєстрація на конференцію відкриється 1 серпня 2020 року

Тестування закінчилося. Сертифікати будуть надіслані після 14.09

Спікери:

 

Спікер конференції

Член правління Європейського гінекологічного товариства, Віце-президент Асоціації ендокринологів Польщі професор

АНДЖЕЙ МІЛЕВИЧ

Спікер Конфренції

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри ендокринології Вінницького національного медичного інституту ім. М.І. Пирогова

ВЛАСЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Спікер конфренції

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького

ГОЦКО МАРТА ЄВСТАХІЇВНА

Спікер конференції

Доктор медичних наук, професор, кардіолог, завідувач кафедри функціональної діагностики  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ЖАРІНОВ ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ

Спікер конференції

Доктор медичних наук, доцент. Головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ»Центр інноваційних медичних технологій НАН України».

ЖЕРДЬОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Спікер конференції

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України

КОМІСАРЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Спікер конференції

Старший науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), кандидат медичних наук

ЛУТАЙ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Спікер конференції

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького

МАКАР РОМАН ДМИТРОВИЧ

Спікер конференції

Президент Асоціації ендокринологів Польщі, керівник кафедри та клініки ендокринології та внутрішніх хвороб Медичного Університету імені Кароля Марцінковскоґо професор

МАРЕК РУХАЛА

Спікер конференції

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

МАНЬКОВСЬКИЙ БОРИС МИКИТОВИЧ

Спікер конференції

Професор внутрішньої медицини Карлового університету в Празі, заступник керівника Центру експерементальної медицини та завідувач кафедри діабетології Інституту клінічної та експерементальної медицини в Празі, Чеська Республіка.

МАРТІН ГАЛУЗІК

Спікер конфренції

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького

МОСКВА ХРИСТИНА АНДРІЇВНА

Спікер конфренції

Доктор медичних наук, кардіолог, відділ гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (Київ)

МІЩЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Спікер конференції

Завідувач кафедри  внутрішньої медицини №1 Тернопільського медичного університету ім. І.Я. Горбачевського,  доктор медичних наук, професор

ПАСЄЧКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Спікер конференції

Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ, доктор медичних наук, професор

ПАШКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Спікер конференції

Завідувач кафедри ендокринології ДУ«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор
ПЕРЦЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Спікер конференції

Лікар-офтальмолог, ретинолог, лазерний хірург. Провідний спеціаліст в центрі зору «Зіниця».

ПЕЧЕРІЙ ВАДИМ ГЕНАДІЙОВИЧ

 

Спікер Конференції

Доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету умені Данила Галицького

ПИРОГОВА ВІРА ІВАНІВНА

Спікер конференції

Кандидат медичних наук,  доцент кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького

САФОНОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Спікер конфренції

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології ІФНМУ
СКРИПНИК НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Спікер конфренції

Доктор медичних наук, завідувач, керівник відділу діабетології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України».

СОКОЛОВА ЛЮБОВ КОСТЯНТИНІВНА

Спікер конференції

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендркринології ЛНМУ імені Данила Галицького

СУСЛИК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Спікер конфренції

Завідувач кафедри неврології №2 Харківського національного  медичного університету, доктор медичних наук

ТОВАЖНЯНСЬКА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Спікер конференції

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького

УРБАНОВИЧ АЛІНА МЕЧИСЛАВІВНА

Спікер конференції

Кандидат медичних наук, доцент кафедри госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЧЕНДЕЙ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ

Програма:

ЧЕТВЕР, 03 ВЕРЕСНЯ

9:20Відкриття
9:30 — 10:00Урбанович А.М. Предіабет. Лікувати чи ні?
10:00 — 10:30Маньковський Б.М. Сучасні можливості в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу: останні доступні дані з міжнародних Конгресів
10:30 — 11:30Лутай Я.М., Соколова Л.К, Урбанович А.М. Панельна дискусія Проблема гіпоглікемії. Як допомогти пацієнту. За результатами наради експертів
11:30 — 12:00Соколова Л.К. Місце препаратів сульфанілсечовини у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу / за підтримки Серв’є
12:00 — 12:30Перцева Н.О. Практичні аспекти застосування нової високодозової форми препарату Соліква
12:00 — 12:30Пашковська Н.В. Плейотропні переваги метформіну: що нового?
13:00 — 13:30Перерва
13:30 — 14:00Жердьова Н.М. Місце іДПП-4 в клінічній практиці лікування ЦД
14:00 — 15:00Власенко М.В., Чендей Т.В. Майстер-клас Кардіо-ренальна патологія у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: від профілактики до лікування (погляд ендокринолога та кардіолога)
15:00 — 15:30Печерій В.Г. Прогресуємо повільно — сучасна доказова фармакотерапія діабетичної ретинопатії
15:30 — 15:45Урбанович А.М. Особливості роботи лікаря-ендокринолога в умовах сьогодення в Україні. Законодавчі та юридичні питання
15:45 — 16:15Галузік М. Фактори успіху в досягненні компенсації ЦД 2 типу. Досвід Чехії.
16:15 — 16:45Власенко М.В. Своєчасна інтенсифікація терапіїї ЦД 2 типу. Годі зволікати.
17:00 — 17:45Нарада завідувачів кафедр ендокринології України

П’ЯТНИЦЯ, 04 ВЕРЕСНЯ

10:00 — 10:30Урбанович А.М. Шлях до нормалізації маси тіла при цукровому діабеті 2 типу. Що ми можемо зробити?
10:30 — 11:30Пашковська Н.В., Товажнянська О.Л. Майстер-клас Пацієнт з когнітивними розладами та цукровим діабетом
11:30 — 12:00Жарінов О.Й. Цукровий діабет 2 типу та серцева недостатність — нові можливості ведення пацієнтів на основі доказової медицини
12:00 — 12:30Міщенко Л.А. Терапія артеріальної гіпертензії у пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням / за підтримки Серв’є
12:30 — 13:00Рухала М. Порушення функції щитоподібної залози та діагностика і лікування серцево-судинних захворювань
13:00 — 13:30Перерва
13:30 — 14:00Комісаренко Ю.І. Д-гормон та репродуктивна функція жінки
14:00 — 14:30Мілєвіч А. Мій тестостерон — чому це важливо?
14:30 — 15:00
Скрипник Н.В.Первинний гіперпаратиреоз. Клінічні аспекти, діагностика та лікування
15:00 — 15:30Пирогова В.І. Цукровий діабет та ожиріння. Чи є ризик в менопаузі?
15:30 — 16:00Пасєчко Н.В.   Репродуктивна ендокринологія. Ведення пацієнтів із патологією щитоподібної залози
16:00 — 17:30Тренінг з оволодіння практичними навичками: Нестандартні клінічні випадки в ендокринології Сафонова О.В. Аутоімунний полігландулярний синдром: труднощі діагностики Макар Р.Д. Препарати йоду при вузловому зобі: міфи та реальність Гоцко М.Є.Рідкісний варіант перебігу синдрому множинних ендокринних неоплазій Суслик Г.І.Вагітність у пацієнтки із мозаїчним варіантом синдрому Шерешевського-Тернера Москва Х.А.Особливості мікробіоти кишківника при ожирінні у пацієнтів із аутоімунним тиреоідитом
Дискусії
Вручення сертифікатів

*Можливі зміни у програмі

**Після завершення конференції всім ЗАРЕЄСТРОВАНИМ слухачам буде надіслано посилання із записом конференції для перегляду її в оф-лайн режимі

Партнери: